Selecteer een artikel:
Communiceren met de achterban

Elkaar gemakkelijk informeren, 
motiveren en verbinden


Eenvoudig, veilig en vertrouwd een 
online dialoog aangaan over alle 
onderwerpen die medewerkers raken.

Met als resultaat bewustwording en
kennisontwikkeling over medezeggenschap
en meer betrokkenheid bij de organisatie.

ORcontact maakt het mogelijk 
Het speciaal ontwikkelde 
interactief communicatie platform en 
de online coaching
maken zichtbaar wat 
er leeft bij de OR en bij haar achterban. 

Gemakkelijk en georganiseerd
Meetbaar en representatief

 
 
Selecteer een artikel:
De succesfactoren

Drempelloos en gemakkelijk, veilig en 
betrouwbaar met elkaar communiceren 
binnen een context die relevant is 
voor alle betrokkenen


Dat lijkt makkelijk en is dat ook als de samenstelling van interactiefuncties en de juiste houding ten opzichte van het informatie- gebruik en de relaties goed ingevuld zijn.

ORcontact leert ondernemingsraden
deze succesfactoren in te vullen 
door middel van online coaching
.

 
Selecteer een artikel:
Minder kansen voor de dialoog op het intranet

'Wij hebben al een intranet' en toch lukt het niet hierbinnen een online dialoog met elkaar te voeren.

Hoe komt dat en waarom lukt dat ook niet met toevoeging van een forum, chat of weblog?

Selecteer een artikel:
'Het interesseert ze pas als het ze zelf aangaat'

'We e-mailen ons suf maar krijgen geen respons'
'Ook via intranet krijgen we maar weinig feedback'

Het zijn veel voorkomende 
ervaringen van onder-
nemingsraden.

Hoe komt het dat interne communicatie met uw achterban niet vanzelf soepel verloopt?

 
Selecteer een artikel:
Ondernemingsraden die al werken met ORcontact

In het najaar van 2007 zijn de eerste Ondernemingsraden begonnen met het gebruik van ORcontact.

Deze zijn niet publiek zichtbaar, alleen op aanvraag tijdens een presentatie.

 
 
Selecteer een artikel:
Ervaren en bewezen

ORcontact, het platform en de online coaching is een nieuwe dienstverlening.

De ontwikkeling en kennis is op een bijzondere manier tot stand gekomen en wordt inmiddels door verschillende bedrijven en organisaties toegepast.

Selecteer een artikel:
De toegevoegde waarde

- Leren onafhankelijk en
  zelfstandig een dialoog aan 
  te gaan met uw achterban 
  over alle onderwerpen
  die medewerkers raken. 

- Vergroten van het draagvlak
  voor adviezen en besluiten

 
 
Selecteer een artikel:
Product en begeleiding

 
Selecteer een artikel:
Meer informatie?

Een betere binding met de achterban.
 


Ook een ambitie van uw 
ondernemings-
raad?   


Vraag vandaag nog 
meer informatie aan.

Laden...